Tag / Odpowiedzialność pracowników

    Ładowanie…
  • Odpowiedzialność pracowników w świetle przepisów Kodeksu Pracy

    Odpowiedzialność pracowników za swoje działania na stanowisku pracy jest nie tylko kwestią etyki zawodowej, ale również jest uregulowana prawnie. Kodeks Pracy zawiera przepisy, które określają jakie konsekwencje mogą spotkać pracownika za pewne postępowania.  Kary porządkowe – kiedy mogą być nałożone? Kodeks Pracy umożliwia pracodawcy nałożenie na pracownika kary porządkowej w przypadku różnych naruszeń, takich jak:…