Klienci indywidualni

Oferujemy kompleksowe doradztwo prawne oraz reprezentację dla klientów indywidualnych w sprawach prywatnych i rodzinnych.

Zajmujemy się sprawami cywilnymi, majątkowymi, administracyjnymi, spadkowymi, rodzinnymi i pracowniczymi.

Reprezentujemy w negocjacjach, sporach, postępowaniach sądowych, administracyjnych oraz sądowo-administracyjnych.

Skontaktuj się z nami

Obszary prawa

Sprawy cywilne i majątkowe

Zajmujemy się doradztwem prawnym w zakresie spraw majątkowych prywatnych i rodzinnych.

Pomagamy w zarządzaniu majątkiem i planowaniu jego sukcesji, a także reprezentujemy w przypadku konfliktów majątkowych.

Sprawy spadkowe

Zajmujemy się prawem spadkowym doradzając we wszystkich jego aspektach, w tym w zakresie testamentów, dziedziczenia, działu spadku i odpowiedzialności spadkobierców.

Reprezentujemy i prowadzimy sprawy spadkowe oraz zajmujemy się konfliktami z tytułu dziedziczenia, zachowku, ważności testamentów oraz powstałych współwłasności spadkowych.

Umowy i transakcje

Zajmujemy się prawem zobowiązań. Doradzamy w zawieraniu wszelkiego rodzaju umów oraz przygotowujemy umowy i klauzule oraz analizujemy ryzyka prawne.

Zajmujemy się kwestiami odszkodowań, kar umownych, konfliktów czy niewykonywaniem lub niewłaściwym wykonaniem zobowiązań umownych.

Nieruchomości

Doradzamy w obszarze prawa nieruchomości, w tym w zakresie umów deweloperskich, przedwstępnych, nabycia, zabezpieczeń, obciążeń, hipotek, służebności, użytkowania oraz wynajmu.

Prowadzimy sprawy spadkowe z nieruchomości, reprezentujemy w przypadku konfliktów i problemów związanych ze współwłasnością oraz doradzamy w zakresie przekształceń czy łączenia nieruchomości, a także w kwestiach dotyczących wspólnot mieszkaniowych.

Prawo pracy

Świadczymy usługi w zakresie prawa pracy, w tym w zakresie zatrudnienia, naruszeń, ustalania stosunku pracy, wynagrodzenia, wypadków przy pracy, mobbingu, dyskryminacji i nierównego traktowania, niewłaściwych zwolnień, konfliktów w zakresie premii czy świadczeń dodatkowych, uzyskiwania odszkodowań i zadośćuczynienia od pracodawcy oraz przywrócenia do pracy.

Sprawy rodzinne

Prowadzimy sprawy ze stosunków rodzinnych, w tym dotyczących stosunków majątkowych w małżeństwie, rozwodów, podziału majątku, władzy rodzicielskiej i stosunków z dziećmi oraz kwestii alimentacyjnych.

Odszkodowania

Pomagamy w uzyskiwaniu odszkodowań oraz postępowaniami z ubezpieczycielami. Zajmujemy się odszkodowaniami wszelkiego rodzaju, w tym z tytułu wypadków, niewłaściwego wykonania umowy czy z innego tytułu.

Sprawy administracyjne

Zajmujemy się prawem administracyjnym i reprezentujemy w postępowaniach administracyjnych przed organami publicznymi.

Procesy i postępowania

Reprezentujemy w procesach sądowych przed sądami wszystkich instancji oraz w postępowaniach sądowo-administracyjnych przed sądami administracyjnymi.