Polityka Prywatności

Administrator

Administratorem danych jest Kancelaria Radcy Prawnego Adrian Matula, ul. gen. Józefa Bema 5b/51, 50-265 Wrocław, NIP: 6222621562.

Kontakt za pośrednictwem formularza, e-mail lub pocztą.

Cel, okres przetwarzania i inne informacje

Dane osobowe będziemy przetwarzać w celu:

 • podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, w tym kontaktu, odpowiedzi na zapytanie, przygotowania i przesłania oferty (art. 6 ust. 1 pkt b RODO);
 • świadczenia usług i wykonania zawartej umowy o świadczenie usług prawnych (art. 6 ust. 1 pkt b RODO).

Dodatkowo dane osobowe będziemy przetwarzać:

 • w celach rozwiązywania problemów w zakresie działania wykorzystywanych przez nas systemów informatycznych, utrzymania prawidłowego ich działania oraz wysokiej jakości świadczonych usług, weryfikowania poprawności wdrożonych rozwiązań na wykorzystywanych przez nas systemach informatycznych, w tym w szczególności prawidłowości zapisywanych oraz zbieranych danych osobowych – będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na zapewnieniu prawidłowości świadczenia usług, wysokiego poziomu ich świadczenia oraz rozwiązywania problemów technicznych i awarii (podstawa z art. 6 ust. 1 pkt. f RODO), a ponadto niezbędnych do prawidłowego wykonania umów i świadczenia usług (podstawa z art. 6 ust. 1 pkt. b RODO);
 • w celach analitycznych, w tym: doboru i kreacji usług, optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi w oparciu o przebieg procesów obsługi sprzedaży i posprzedażowej w tym reklamacji, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 pkt. f RODO);
 • w celach archiwalnych i dowodowych będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa z art. 6 ust. 1 pkt. f RODO);
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 pkt. f RODO);
 • w celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania jakości świadczenia usług, obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych klientów z produktów i usług (podstawa z art. 6 ust. 1 pkt. f RODO).

Na etapie ofertowym dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do zawarcia umowy, a w przypadku niezaakceptowania oferty: przez okres jej ważności.

W zakresie świadczonych usług i w pozostałym zakresie, dane osobowe będą przetwarzane maksymalnie do upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających ze świadczonych usług lub w zakresie danych osobowych przetwarzanych w celu obsługi świadczonych usług, w tym rozliczeń, upływu okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych lub upływu okresu przechowywania dokumentacji rachunkowej.

Dane mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie.

Podanie danych jest wymogiem umownym.

Przysługujące prawa

Osoba, której dane dotyczą ma prawo:

 • dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii;
 • do sprostowania danych;
 • do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
 • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu lub opartego na prawnie uzasadnionym interesie administratora;
 • do przenoszenia danych;
 • do wniesienia skargi do organu nadzorczego.