Kategoria / Prawo pracy

    Ładowanie…
  • Odpowiedzialność pracowników w świetle przepisów Kodeksu Pracy

    Odpowiedzialność pracowników za swoje działania na stanowisku pracy jest nie tylko kwestią etyki zawodowej, ale również jest uregulowana prawnie. Kodeks Pracy zawiera przepisy, które określają jakie konsekwencje mogą spotkać pracownika za pewne…

  • Kontrola trzeźwości pracownika

    Kontrola trzeźwości pracowników to kluczowy aspekt zarządzania miejscem pracy, który ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa i dobrostanu pracowników oraz ochronę mienia firmowego. W niniejszym artykule zgłębimy istotę kontroli trzeźwości pracownika, omówimy jej…