Tag / Posiedzenia spółki

    Ładowanie…
  • Zarządzanie spółką zdalnie, posiedzenia online

    W obliczu ewolucji technologicznej i zmian w przepisach prawnych, spółki przestają być ograniczone tradycyjnymi sposobami prowadzenia posiedzeń organów. W obliczu nowej rzeczywistości, która nadeszła wraz z wprowadzeniem zmian w przepisach, spółki zyskały elastyczność w prowadzeniu swoich działań. Jedną z kluczowych zmian jest możliwość organizowania posiedzeń zarządu i rady nadzorczej przy wykorzystaniu nowych technologii, takich jak…