Odszkodowanie za odwołany lot z przyczyn technicznych

Nie zawsze odwołanie lotu z przyczyn technicznych wyłącza prawo do odszkodowania. Europejski Trybunał Sprawiedliwości (ETS) w dniu 17 września 2015 roku wydał precedensowy wyrok w związku z pytaniem prejudycjalnym złożonym przez sąd rejonowy z Amsterdamu, przed którym toczył się spór o odszkodowanie za odwołanie lotu.

Unijne rozporządzenie 261/2004 stanowi, że pasażer ma prawo do odszkodowania (200-600 euro w zależności od długości lotu) za odwołany lot, a przewoźnik nie jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania, jeżeli dowiedzie, że odwołanie było wynikiem nadzwyczajnych okoliczności, których nie można było uniknąć pomimo podjęcia wszelkich racjonalnych środków.

Sprawa dotyczyła lotu z Ekwadoru do Amsterdamu przez Antyle Holenderskie. Samolot ostatecznie wylądował w Amsterdamie z 29-godzinnym opóźnieniem. Opóźnienie spowodowane było usterkami technicznymi samolotu wykrytymi w trakcie procedury push-back (wypychania samolotu za pomocą pojazdu), a uszkodzone części musiały być dostarczone z Amsterdamu (stąd 29 godzin opóźnienia). W związku z czym pasażer wnosił o odszkodowanie od przewoźnika w wysokości 600 euro.

ETS po zbadaniu sprawy stwierdził, że – po pierwsze – powyższe nieoczekiwane zdarzenie wpisuje się w ramy normalnego wykonywania działalności przewoźnika lotniczego, który ciągle narażony jest na tego typu niespodziewane problemy techniczne, a po drugie, przewoźnik powinien skutecznie panować nad zapobieganiem takich awarii lub nad ich naprawą, w tym wymianą części przedwcześnie wadliwych.

W konsekwencji ETS uznał, że powyższy problem techniczny nie mieści się w pojęciu „nadzwyczajnych okoliczności” wyłączającego prawo do odszkodowania i w tym przypadku odszkodowanie należy się pasażerowi.