Zgromadzenie wspólników na odległość

Z

Projekt ustawy zmieniający kodeks spółek handlowych i umożliwiający wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej podczas zgromadzenia wspólników sp. z o.o. trafił do Sejmu.

Proponowane zmiany mają umożliwić wprowadzenie w umowie spółki zapisów o możliwości udziału wspólników w zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, obejmujących przykładowo: transmisję obrad w czasie rzeczywistym oraz dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której wspólnicy mogą wypowiadać się, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad zgromadzenia wspólników.

Podpisy uczestników uczestniczących w zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej nie będą wymagane, a uchwały będą dołączane do księgi protokołów w postaci transkrypcji protokołu elektronicznego (poświadczonej podpisami zarządu) wraz z zapisem audio-wideo zgromadzenia, w którym uczestniczono przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Po zmianach, umowa spółki powinna dopuszczać możliwość uczestnictwa w zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz przewidywać odpowiednie środki bezpieczeństwa i identyfikacji wspólników.

Źródło: projekt ustawy – o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych (z 13.12.2018 r.)

O STRONIE

mPrawnik to blog redagowany przez prawników MATULA KANCELARIA PRAWNA.

KONTAKT

MATULA KANCELARIA PRAWNA
ul. gen. Józefa Bema 5b/51
50-265 Wrocław
telefon: +48 609 683 456
e-mail: kancelaria@matulamatula.com
www.matulamatula.com