Wykaz umów o unikaniu podwójnego opodatkowania

W

Polska zawarła do tej pory 93 umowy międzynarodowe dotyczące unikania podwójnego opodatkowania.

Ich celem jest przede wszystkim rozwój stosunków gospodarczych poprzez zaniechanie podwójnego opodatkowania oraz uchylania się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku.

Tylko niektóre z zawartych umów do tej pory nie weszły w życie, są to umowy z Algierią, Etiopią, Nigerią, Zambią i Urugwajem.

Wykaz wszystkich umów dostępny jest na stronie Ministerstwa Finansów:

http://www.finanse.mf.gov.pl/abc-podatkow/umowy-miedzynarodowe/wykaz-umow-o-unikaniu-podwojnego-opodatkowania

O STRONIE

mPrawnik to blog redagowany przez prawników MATULA KANCELARIA PRAWNA.

KONTAKT

MATULA KANCELARIA PRAWNA
ul. gen. Józefa Bema 5b/51
50-265 Wrocław
telefon: +48 609 683 456
e-mail: kancelaria@matulamatula.com
www.matulamatula.com