Ustawa o kredycie hipotecznym

U

Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami zacznie obowiązywać od 22 lipca 2017 r.

Ustawa w kompleksowy sposób reguluje rynek pośrednictwa kredytowego, określa zasady i tryb zawierania umów o kredyt hipoteczny, prawa i obowiązki stron (konsumenta, kredytodawcy, pośrednika kredytu hipotecznego i agenta) w zakresie udzielanych informacji, skutki uchybienia ustawowym obowiązkom oraz zasady i tryb sprawowania nadzoru nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami.

W zakresie udzielanych informacji, ustawa precyzyjnie określa obowiązki informacyjne kredytodawcy, pośrednika i doradcy kredytowego przed zawarciem umowy kredytowej oraz w związku z jej zawarciem, określając w załączniku wzór formularza informacyjnego dotyczącego kredytu hipotecznego i kredytu konsumenckiego.

(red)

Podstawa prawna: ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Dz. U. z 2017 r., poz. 819).

O STRONIE

mPrawnik to blog redagowany przez prawników MATULA KANCELARIA PRAWNA.

KONTAKT

MATULA KANCELARIA PRAWNA
ul. gen. Józefa Bema 5b/51
50-265 Wrocław
telefon: +48 609 683 456
e-mail: kancelaria@matulamatula.com
www.matulamatula.com