Roszczenia

Przedawnienie roszczeń ze stosunku pracy

P

Kodeks pracy precyzuje terminy przedawnienia roszczeń ze stosunku pracy. Podstawowy termin przedawnienia Podstawowym terminem przedawnienia roszczeń ze stosunku pracy jest okres 3 lat liczony od dnia, w którym dane roszczenie stało się wymagalne. Co istotne: przedawnienia z kodeksu pracy obejmują zarówno roszczenia majątkowe, jak i niemajątkowe. Kwalifikowane terminy przedawnienia Gdy roszczenie...

O STRONIE

mPrawnik to blog redagowany przez prawników MATULA KANCELARIA PRAWNA.

KONTAKT

MATULA KANCELARIA PRAWNA
ul. gen. Józefa Bema 5b/51
50-265 Wrocław
telefon: +48 609 683 456
e-mail: kancelaria@matulamatula.com
www.matulamatula.com