Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i nowe obowiązki

U

Od 13 lipca 2018 r. obowiązuje ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, która wprowadza nowe obowiązki dla spółek, przedsiębiorców i innych podmiotów.  Instytucje obowiązane Ustawa nakłada szereg obowiązków na instytucje obowiązane, którymi zgodnie z ustanowioną definicją są: banki krajowe, oddziały banków zagranicznych, oddziały instytucji kredytowych, instytucje...

O STRONIE

mPrawnik to blog redagowany przez prawników MATULA KANCELARIA PRAWNA.

KONTAKT

MATULA KANCELARIA PRAWNA
ul. gen. Józefa Bema 5b/51
50-265 Wrocław
telefon: +48 609 683 456
e-mail: kancelaria@matulamatula.com
www.matulamatula.com