Prawo zamówień publicznych

Większa przejrzystość w zamówieniach publicznych

W

Obszerna zmiana prawa zamówień publicznych. Jedną z najistotniejszych zmian w prawie zamówień publicznych jest zmiana definicji „najkorzystniejszej oferty”. Wykluczone z definicji zostały oferty przyjmujące za jedyne kryterium najniższą cenę, chyba że jedynym kryterium oceny jest cena. W nowej definicji należy uwzględnić bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu...

O STRONIE

mPrawnik to blog redagowany przez prawników MATULA KANCELARIA PRAWNA.

KONTAKT

MATULA KANCELARIA PRAWNA
ul. gen. Józefa Bema 5b/51
50-265 Wrocław
telefon: +48 609 683 456
e-mail: kancelaria@matulamatula.com
www.matulamatula.com