Prawo w biznesie

Obowiązkowe przekazanie informacji o beneficjentach rzeczywistych

O

Zgodnie z przepisami z 2019 r. wszystkie spółki mają obowiązek przekazywania informacji o beneficjentach rzeczywistych do centralnego rejestru. W związku z pandemią COVID-19 wydłużono termin dla spółek zarejestrowanych przed 13 października 2019 r., które muszą przekazać informacje do 13 lipca br. Brak przekazania informacji w terminie zagrożony jest karą do miliona złotych. Doradzamy w zakresie...

Nowe zasady przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy i pracowników

N

Podpisana przez prezydenta 3 kwietnia (prawie trzy lata po wejściu w życie RODO) ustawa wdrażająca RODO modyfikuje ponad 150 ustaw i wprowadza kilka istotnych zmian dla pracodawców. Rekrutacja Po wejściu w życie nowych przepisów pracodawca od kandydatów do pracy będzie mógł żądać następujących danych osobowych: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia oraz danych kontaktowych (wskazanych przez...

Nowe terminy przedawnienia roszczeń

N

Weszły w życie nowe przepisy skracające terminy przedawnienia roszczeń.  O planowanych zmianach pisaliśmy w lipcu zeszłego roku. Ogólny termin Ogólny termin przedawnienia roszczeń wynosi teraz sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata. Tytuły egzekucyjne Sześcioletni termin przedawnienia przyjęto także do...

Unia Europejska rozszerza zakres tajemnicy przedsiębiorstwa

U

Rząd przedłożył projekt zmieniający ustawę o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Modyfikacja ustawy to wynik implementacji unijnej dyrektywy, której celem jest zharmonizowanie w UE przepisów dotyczących standardów ochrony informacji poufnych przedsiębiorstwa. W dyrektywie przyjęto zasadę harmonizacji minimalnej, zgodnie z którą poziom ochrony informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w...

Ułatwienia w dochodzeniu transgranicznych wierzytelności

U

Od 18 stycznia 2017 r. obowiązuje rozporządzenie unijne ustanawiające procedurę uzyskania nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym. Rozporządzenie ustanawia postępowanie umożliwiające uzyskanie europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym w postaci „nakazu zabezpieczenia” lub „nakazu”. Nakaz ma zabezpieczyć wierzyciela do określonej przez sąd kwoty. Zakres przedmiotowy...

Ułatwienie podejmowania działalności usługowej

U

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej odniósł się do celu dyrektywy usługowej. Trybunał wyraził swoje stanowisko w w trybie pytania prejudycjalnego zadanego przez Sąd Najwyższy Zjednoczonego Królestwa (Supreme Court of the United Kingdom). Istotą sprawy było zbadanie nakładanych na przedsiębiorców ubiegających się o zezwolenie na prowadzenie określonej działalności gospodarczej opłat...

O STRONIE

mPrawnik to blog redagowany przez prawników MATULA KANCELARIA PRAWNA.

KONTAKT

MATULA KANCELARIA PRAWNA
ul. gen. Józefa Bema 5b/51
50-265 Wrocław
telefon: +48 609 683 456
e-mail: kancelaria@matulamatula.com
www.matulamatula.com