Prawo spółek

Wyzwania dla spółek: praca zdalna i działalność on-line

W

Pandemia koronawirusa zmusza wiele spółek do zdalnego zarządzania oraz do zmiany modelu funkcjonowania i na pewno wpłynie na biznes także w dłuższej perspektywie, dlatego warto mądrze uelastyczniać modele działań i procedury. W niniejszym artykule wskazujemy na kilka istotnych obszarów od strony prawnej. Zdalne zarządzanie spółką Obecna sytuacja wymusza przejście na zdalne zarządzanie spółką lub...

Posiedzenia zarządu i organów spółki przez tele lub wideokonferencję

P

W ramach rozwiązań prawnych tzw. tarczy antykryzysowej, do kodeksu spółek handlowych wprowadzono możliwość prowadzenia posiedzeń organów spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych oraz podejmowania uchwał z wykorzystaniem nowych technologii, w tym poprzez tele lub wideokonferencję, bez konieczności dodatkowych zapisów w umowie lub statucie. Zarząd i rada nadzorcza Posiedzenia...

Jakie dane musi podawać spółka z o.o.?

J

Obowiązek podawania danych przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością regulują przepisy kodeksu spółek handlowych oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Pisma, zamówienia handlowe i strona internetowa Zgodnie z kodeksem spółek handlowych, pisma i zamówienia handlowe (zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej), a także strona internetowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, muszą...

Dane osobowe w rejestrach spółek a prawo do bycia zapomnianym

D

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok dotyczący prawa do bycia zapomnianym w stosunku do danych figurujących w rejestrze spółek. Sprawa trafiła do TSUE w trybie pytania prejudycjalnego zadanego przez włoski sąd. Zarządca nieruchomości pozwał włoską izbę handlową za szkodę, jaką poniósł w związku z brakiem anonimizacji danych wskazujących na jego powiązanie ze spółką, której...

Informatyzacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

I

9 stycznia 2017 roku weszło w życie rozporządzenie usprawniające proces zakładania i podejmowania czynności w spółce z o.o. Rozporządzenie precyzuje wymagania dotyczące założenia konta użytkownika w systemie teleinformatycznym, korzystania z niego, a także tryb i warunki uwierzytelniania czynności podejmowanych w systemie teleinformatycznym. Konto po uwierzytelnieniu umożliwia m.in. zawarcie...

O STRONIE

mPrawnik to blog redagowany przez prawników MATULA KANCELARIA PRAWNA.

KONTAKT

MATULA KANCELARIA PRAWNA
ul. gen. Józefa Bema 5b/51
50-265 Wrocław
telefon: +48 609 683 456
e-mail: kancelaria@matulamatula.com
www.matulamatula.com