Prawo administracyjne

Czy milczenie organu administracji może być korzystne?

C

Kodeks postępowania administracyjnego przewiduje możliwość milczącego załatwienia sprawy. Milczące zakończenie lub milcząca zgoda Sprawę uznaje się za załatwioną milcząco w sposób w całości uwzględniający żądanie strony, jeżeli w terminie miesiąca (albo innym terminie szczególnym) od dnia doręczenia żądania strony właściwemu organowi, organ ten: nie wyda decyzji lub postanowienia kończącego...

O STRONIE

mPrawnik to blog redagowany przez prawników MATULA KANCELARIA PRAWNA.

KONTAKT

MATULA KANCELARIA PRAWNA
ul. gen. Józefa Bema 5b/51
50-265 Wrocław
telefon: +48 609 683 456
e-mail: kancelaria@matulamatula.com
www.matulamatula.com