Podpis elektroniczny

Rodzaje podpisów elektronicznych

R

Identyfikacja elektroniczna została ujdenolicona rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE). Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczniem woli złożonym w formie pisemnej, chyba że zastrzeżono inaczej w umowie lub ustawie. Oświadczeniem woli jest także podpis pod tekstem, który może być własnoręczny lub elektroniczny. Rozporządzenie wprowadza szereg...

O STRONIE

mPrawnik to blog redagowany przez prawników MATULA KANCELARIA PRAWNA.

KONTAKT

MATULA KANCELARIA PRAWNA
ul. gen. Józefa Bema 5b/51
50-265 Wrocław
telefon: +48 609 683 456
e-mail: kancelaria@matulamatula.com
www.matulamatula.com