Podatki

Na gruncie dyrektywy VAT umowa najmu z opcją wykupu to „świadczenie usług” czy „dostawa towarów”?

N

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) rozstrzygnął, że umowa zawierająca opcję wykupu, z której warunków finansowych można wywnioskować, że skorzystanie z opcji wykupu jawi się jako jedyny gospodarczo racjonalny wybór, to na gruncie dyrektywy VAT jest to dostawa towaru. Sprawa dotyczyła spółki Mercedes-Benz Financial Services UK, która w swojej ofercie ma trzy rodzaje umów wzorcowych...

Wykaz umów o unikaniu podwójnego opodatkowania

W

Polska zawarła do tej pory 93 umowy międzynarodowe dotyczące unikania podwójnego opodatkowania. Ich celem jest przede wszystkim rozwój stosunków gospodarczych poprzez zaniechanie podwójnego opodatkowania oraz uchylania się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku. Tylko niektóre z zawartych umów do tej pory nie weszły w życie, są to umowy z Algierią, Etiopią, Nigerią, Zambią i...

Ograniczenie tajemnicy skarbowej

O

Projekt ustawy o zmianie ordynacji podatkowej przewiduje wyłączenie – w odniesieniu do kontrahenta podatnika – niektórych informacji z zakresu tajemnicy skarbowej. Po wejściu w życie proponowanych zmian kontrahent podatnika będzie mógł wnioskować do organu podatkowego o wydanie zaświadczenia w zakresie informacji o: niezłożeniu lub złożeniu przez podatnika deklaracji lub innych...

Stosowanie prawa do zwrotu nadwyżki VAT w UE

S

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał orzeczenie wyjaśniając kwestię regulacji prawnej prawa do zwrotu nadwyżki VAT. Wniosek do TSUE został złożony przez węgierski sąd administracyjny i pracy w trybie pytania prejudycjalnego. Sprawa dotyczyła przedsiębiorstwa, które złożyło wniosek o zwrot nadwyżki VAT (około 12,4 mln EUR) tytułem VAT naliczonego za wrzesień 2011 r. W...

Mechanizm podzielonej płatności VAT

M

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług ma na celu zapewnienie większej stabilności wpływów do budżetu państwa. Uzasadnienie do projektu wskazuje, że wyłudzenia VAT kształtują się na poziomie 8-10 mld zł rocznie, co stawia Polskę w czołówce państw unijnych pod względem wielkości luki w podatku obrotowym. Najistotniejszą zmianą jaką przewiduje projekt ustawy jest wprowadzenie...

Zmiana nabywcy na fakturze

Z

W praktyce często zdarza się, że na wystawionej i wprowadzonej do obrotu fakturze VAT błędnie wskazano jej nabywcę. W konsekwencji pojawia się pytanie, jak na fakturze dokonać zmiany nabywcy. Generalnie zmian można dokonywać w formie not lub faktur korygujących, z tym, że w orzecznictwie utrwalił się pogląd, że zmiana nabywcy możliwa jest wyłącznie poprzez wystawienie faktury korygującej...

O STRONIE

mPrawnik to blog redagowany przez prawników MATULA KANCELARIA PRAWNA.

KONTAKT

MATULA KANCELARIA PRAWNA
ul. gen. Józefa Bema 5b/51
50-265 Wrocław
telefon: +48 609 683 456
e-mail: kancelaria@matulamatula.com
www.matulamatula.com