Odwołanie lotu

Odszkodowania za odwołany lub opóźniony lot pomimo strajku pracowników

O

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) stwierdził, że „dziki strajk” załogi w następstwie niespodziewanej zapowiedzi restrukturyzacji przedsiębiorstwa nie stanowi „nadzwyczajnej okoliczności” zwalniającej przewoźnika z obowiązku wypłaty odszkodowania. Tło sprawy Sprawa dotyczyła niemieckiego przewoźnika, który bez zapowiedzi poinformował pracowników o planach restrukturyzacji...

Linia lotnicza musi udowodnić, że poinformowała o odwołaniu lotu

L

Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej potwierdził, że na przewoźniku lotniczym ciąży obowiązek udowodnienia, że pasażer został poinformowany o odwołaniu lotu ponad dwa tygodnie przed planowanym terminem, a w przypadku braku takiego dowodu, przewoźnik zobowiązany jest do zapłaty odszkodowania. W sprawie odszkodowania za odwołanie lotu, niderlandzki sąd zadał pytanie Trybunałowi...

Termin przedawnienia roszczeń pasażerskich

T

Sąd Najwyższy (SN) w uchwale stwierdził, że roszczenie o odszkodowanie przewidziane w rozporządzeniu nr 261/2004, przedawnia się w terminie rocznym zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego dotyczącymi umowy przewozu. Prawo do odszkodowania przysługuje na podstawie rozporządzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w...

Odszkodowanie za odwołany lot z przyczyn technicznych

O

Nie zawsze odwołanie lotu z przyczyn technicznych wyłącza prawo do odszkodowania. Europejski Trybunał Sprawiedliwości (ETS) w dniu 17 września 2015 roku wydał precedensowy wyrok w związku z pytaniem prejudycjalnym złożonym przez sąd rejonowy z Amsterdamu, przed którym toczył się spór o odszkodowanie za odwołanie lotu. Unijne rozporządzenie 261/2004 stanowi, że pasażer ma prawo do odszkodowania...

O STRONIE

mPrawnik to blog redagowany przez prawników MATULA KANCELARIA PRAWNA.

KONTAKT

MATULA KANCELARIA PRAWNA
ul. gen. Józefa Bema 5b/51
50-265 Wrocław
telefon: +48 609 683 456
e-mail: kancelaria@matulamatula.com
www.matulamatula.com