Internet

Właściwość sądu przy naruszeniu dóbr osobistych w Internecie

W

Przedsiębiorca może wytoczyć powództwo o naruszenie dóbr osobistych w Internecie przed sądem państwa członkowskiego, w którym znajduje się centrum jej interesów – tak orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE). 1. Sprawa dotyczyła powództwa estońskiej spółki Bolagsupplysningen wytoczonego przed estońskim sądem przeciwko szwedzkiej spółce Svenska Handel AB (zrzeszającej...

O STRONIE

mPrawnik to blog redagowany przez prawników MATULA KANCELARIA PRAWNA.

KONTAKT

MATULA KANCELARIA PRAWNA
ul. gen. Józefa Bema 5b/51
50-265 Wrocław
telefon: +48 609 683 456
e-mail: kancelaria@matulamatula.com
www.matulamatula.com