Drony

Kontrola przedsiębiorcy – także z użyciem dronów

K

Organy kontrolujące przedsiębiorców działają na podstawie i w granicach prawa, a prawa i obowiązki kontrolujących i kontrolowanych określa ustawa prawo przedsiębiorców. Zasada planowania kontroli Odpowiednio upoważniony organ administracji planuje i przeprowadza kontrole po uprzednim dokonaniu analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności gospodarczej. Analizy nie...

O STRONIE

mPrawnik to blog redagowany przez prawników MATULA KANCELARIA PRAWNA.

KONTAKT

MATULA KANCELARIA PRAWNA
ul. gen. Józefa Bema 5b/51
50-265 Wrocław
telefon: +48 609 683 456
e-mail: kancelaria@matulamatula.com
www.matulamatula.com