Cudzoziemcy

Prowadzenie firmy przez obcokrajowców

P

Możliwość prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców reguluje przede wszystkim ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Ustawa definiuje osobę zagraniczną jako osobę fizyczną nieposiadającą obywatelstwa polskiego, osobę prawną z siedzibą za granicą, jednostkę organizacyjną niebędąca osobą prawną posiadającą zdolności prawnej z siedzibą za granicą. Ustawa wprowadza podział osób...

O STRONIE

mPrawnik to blog redagowany przez prawników MATULA KANCELARIA PRAWNA.

KONTAKT

MATULA KANCELARIA PRAWNA
ul. gen. Józefa Bema 5b/51
50-265 Wrocław
telefon: +48 609 683 456
e-mail: kancelaria@matulamatula.com
www.matulamatula.com