Rekomendacje dotyczące ochrony danych osobowych podczas pracy zdalnej

R

W związku z pandemią koronawirusa i przechodzeniem na pracę zdalną Urząd Ochrony Danych Osobowych opublikował zalecenia dotyczące ochrony danych osobowych podczas telepracy.

W dokumencie uwzględniono m.in. następujące rekomendacje:

  • postępować zgodnie z przyjętą w organizacji i spółce procedurą;
  • nie instalować zbędnych aplikacji i programów;
  • aktualizować oprogramowanie;
  • wydzielić przestrzeń do pracy, aby osoby postronne nie miały do niej dostępu;
  • zabezpieczyć dostępy silnymi hasłami i wilopoziomowym uwierzytelnianiem;
  • chronić zewnętrzne nośniki danych;
  • korzystać z zaufanego dostępu do sieci lub chmury.

O STRONIE

mPrawnik to blog redagowany przez prawników MATULA KANCELARIA PRAWNA.

KONTAKT

MATULA KANCELARIA PRAWNA
ul. gen. Józefa Bema 5b/51
50-265 Wrocław
telefon: +48 609 683 456
e-mail: kancelaria@matulamatula.com
www.matulamatula.com