Close

Pakiety

RODO

Wybrane elementy pakietu:
Zaprojektowanie i wdrożenie systemu ochrony danych osobowych
Polityka prywatności i bezpieczeństwa
Procedury i polityki wewnętrzne
Przygotowanie rejestrów i innych wymaganych dokumentów
Przepływ danych i informacji
Klauzule zgód i klauzule informacyjne
Audyt w zakresie zgodności RODO
Szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych

Zapytaj o ofertę →
E-commerce

Wybrane elementy pakietu:
Wdrożenie rozwiązań prawnych w zakresie świadczenia usług lub sprzedaży on-line
Audyt zgodności procedur i dokumentów
Zaprojektowanie i wdrożenie procedur i dokumentów
Regulaminy sklepu internetowego i świadczenia usług on-line
Umowy zawierane z klientami
Ochrona danych osobowych (pakiet RODO)
Procedury rozpatrywania reklamacji i zwrotów
Spory konsumenckie
Szkolenia

Zapytaj o ofertę →

Pakiety dedykowane

Potrzebujesz innego pakietu?

Jeżeli nie znalazłeś właściwego pakietu, przygotujemy pakiet rozwiązań i usług prawnych uwzględniający zapotrzebowanie. 

Wypełnij formularz, wskaż zakres i zapotrzebowanie, a nasi prawnicy przygotują ofertę.

Wypełnij formularz i zamów ofertę →

Podstawowe informacje

Na czym to polega?

Pakiet to zestaw usług prawnych obejmujący kompleksowe i sprawdzone rozwiązania prawne (m.in. wdrożenia, audyty i obsługę prawną we wskazanym zakresie). 

Może być wykorzystany zarówno na etapie początkowym: budowania, kreacji i projektowania biznesu, jak i na etapie rozwoju (łączenie podmiotów, fuzje, przejęcia, przekształcenia), czy też bieżącej działalności (audyty, ocena zgodności, szkolenia, aktualizowanie procedur, regulaminów, dokumentów).

Rozliczenia

Podstawową formą rozliczenia pakietu jest wynagrodzenie projektowe. Oferta wskazuje zakres usług i czynności, czas ich wykonania i wdrożenia oraz wynagrodzenie.

Najczęściej zadawane pytania