Close

Opracowania

Posiedzenia organów spółki przez tele- lub wideokonferencję

Prezentujemy nowe regulacje KSH w zakresie posiedzeń zarządu, rady nadzorczej, zgromadzenia wspólników i walnego zgromadzenia z wykorzystaniem nowych technologii

Pobierz →

Zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

Opracowanie nt. obowiązkowego zgłoszenia informacji do CRBR dla spółek

Pobierz →

Koronawirus. Kilka aspektów prawnych

Specjalna ustawa i uprawnienia
Praca zdalna w związku z kornawirusem
Bezpieczeństwo i higiena pracy

Pobierz →

Koronawirus. Ograniczenia

Ograniczenia działalności gospodarczej
Ograniczenia przemieszczania się
Ograniczenia w dostępie do urzędów

Pobierz →

Aktualizacja 1 

Aktualizacja 2 →