Odliczenie straty przez przedsiębiorców

O

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych umożliwia odliczenia strat poniesionych w danym roku podatkowym.

Stratą określa się nadwyżkę kosztów uzyskania przychodu od sumy przychodów podatkowych. Na stratę narażeni są w szczególności początkujący przedsiębiorcy, których działalność w pierwszym roku podatkowym nie generuje wystarczających przychodów na pokrycie poniesionych nakładów.

Ustawodawca wzorem zachodnich krajów wprowadził możliwość kompensacji strat. Połowa kwoty straty wyliczonej w danym roku podatkowym może stanowić obniżenie dochodu podatkowego uzyskanego z tego samego źródła przychodu w najbliższych – kolejno po sobie następujących – pięciu latach podatkowych.

Ustawa przewiduje nieliczne wyłączenia i tak m.in. nie można odliczać strat ze źródła przychodu, z których dochody są wolne od podatku dochodowego.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 1991, nr 80, poz. 350).

 

O STRONIE

mPrawnik to blog redagowany przez prawników MATULA KANCELARIA PRAWNA.

KONTAKT

MATULA KANCELARIA PRAWNA
ul. gen. Józefa Bema 5b/51
50-265 Wrocław
telefon: +48 609 683 456
e-mail: kancelaria@matulamatula.com
www.matulamatula.com