Nowe przepisy regulujące crowdfunding

N

Roporządzenie 2022/1503 reguluje działalność dostawców finansowania społecznościowego (ECSP – European Crowdfunding Service Provider), tzw. crowdfundingu, działających w modelu udziałowym, w którym inwestor za wpłatę obejmuje papiery wartościowe (najczęściej akcje) emitowane przez właściciela projektu oraz ułatwiających udzielanie pożyczek.

ECSP muszę spełnić szereg obowiązków i wymogów analogicznych jak w przypadku tradycyjnych podmiotów rynku kapitałowego (TFI, domów maklerskich), w tym m.in. w zakresie utrzymywania odpowiedniego poziomu kapitału własnego, procedur ostrożnego zarządzania, identyfikacji i monitorowania ryzyk operacyjnych i zapewnienia ochrony inwestorom.

Działalność ECSP będzie podlegała nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego, która otrzyma szereg uprawnień nadzorczych (m.in. do zawieszania konkretnych ofert finansowania społecznościowego lub zawieszania prowadzenia działalności przez dostawców oraz do współdziałania z organami wymiaru sprawiedliwości).

Ustawa wprowadza odpowiedzialność (cywilną i karną) za poprawność i prawdziwość informacji podawanych w dokumentach informacyjnych sporządzanych w związku z ofertą finansowania społecznościowego, a także wprowadza tajemnicę zawodową oraz reguluje zasady przechowywania dokumentacji.

Prowadzenie powyższej działalności crowdfundingowej bez zezwolenia podlegać będzie karze do 5 mln złotych.

Zajmujemy się doradztwem regulacyjnym oraz obsługą prawną spółek, zapraszamy do kontaktu.

O STRONIE

mPrawnik to blog redagowany przez prawników MATULA KANCELARIA PRAWNA.

KONTAKT

MATULA KANCELARIA PRAWNA
ul. gen. Józefa Bema 5b/51
50-265 Wrocław
telefon: +48 609 683 456
e-mail: kancelaria@matulamatula.com
www.matulamatula.com