Nowe prawo komunikacji elektronicznej

N

W najbliższym czasie wejdzie w życie nowe prawo komunikacji elektronicznej, które zastąpi dotychczasowe prawo telekomunikacyjne.

Zmiany mają na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego dyrektywy europejskiej 2018/1972 ustanawiającej Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej.

Wdrożenie ma nastąpić poprzez uchwalenie nowej ustawy „prawo komunikacji elektronicznej” oraz ustawy wprowadzającej.

Nowe prawo ma kompleksowo regulować komunikację elektroniczną, w tym m.in.:

  • wykonywanie działalności w sektorze telekomunikacyjnym,
  • obowiązki przedsiębiorców telekomunikacyjnych,
  • gospodarowanie częstotliwościami i zasobami numerów,
  • funkcjonowanie multipleksów,
  • prawa użytkowników końcowych.

W zakresie obsługi przez operatorów telekomunikacyjnych użytkowników końcowych nowa ustawa porządkuje dotychczasowe regulacje i wprowadza szereg zmian, w tym:

  • nakłada nowe obowiązki informacyjne przy zawieraniu umowy i w trakcie świadczenia usług,
  • a w przypadku usług przedpłacowych wprowadza po raz pierwszy obowiązek zwrotu niewykorzystanych środków na koncie.

O STRONIE

Piszemy o prawie nowych technologii, komunikacji elektronicznej, prawie telekomunikacyjnym, cyfrowym, IT, własności intelektualnej, ochronie danych osobowych i e-commerce.

KONTAKT

MATULA KANCELARIA PRAWNA
ul. gen. Józefa Bema 5b/51
50-265 Wrocław
telefon: +48 609 683 456
e-mail: kancelaria@matulamatula.com
www.matulamatula.com