Mechanizm podzielonej płatności VAT

M

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług ma na celu zapewnienie większej stabilności wpływów do budżetu państwa.

Uzasadnienie do projektu wskazuje, że wyłudzenia VAT kształtują się na poziomie 8-10 mld zł rocznie, co stawia Polskę w czołówce państw unijnych pod względem wielkości luki w podatku obrotowym.

Najistotniejszą zmianą jaką przewiduje projekt ustawy jest wprowadzenie mechanizmu podzielonej płatności w odniesieniu do transakcji między przedsiębiorcami (B2B). Mechanizm podzielonej płatności (ang. split payment) polega na posiadaniu przez przedsiębiorców dwóch rachunków bankowych, z czego jeden będzie rachunkiem VAT, innymi słowy: wartość netto transakcji będzie kierowana na rachunek bankowy przedsiębiorcy, a wartość podatku VAT na rachunek VAT przedsiębiorcy.

Ponadto projekt zakłada dobrowolność w posiadaniu dwóch rachunków i zastrzega, że środki na obu rachunkach będą środkami należącymi do podatnika. Ustawa nie przewiduje dostępu organów podatkowych do żadnego z rachunków przedsiębiorcy, jednakże podatnik będzie miał ograniczone możliwości dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku VAT.

Ustawa została skierowana do konsultacji społecznych.

(dm)

Źródło: projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw z dnia 12 maja 2017.

O STRONIE

mPrawnik to blog redagowany przez prawników MATULA KANCELARIA PRAWNA.

KONTAKT

MATULA KANCELARIA PRAWNA
ul. gen. Józefa Bema 5b/51
50-265 Wrocław
telefon: +48 609 683 456
e-mail: kancelaria@matulamatula.com
www.matulamatula.com