Close

Klauzula informacyjna


Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych jest Kancelaria Radcy Prawnego Adrian Matula, ul. Bema 5b/51, 50-265 Wrocław, NIP: 6222621562. Kontakt za pośrednictwem formularza, e-maila lub pocztą.

Do jakich celów przetwarzamy dane osobowe, na jakiej podstawie i przez jaki czas?

Dane osobowe będziemy przetwarzać w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, w tym kontaktu, odpowiedzi na zapytanie, przygotowania i przesłania oferty (art. 6 ust. 1 pkt b RODO) przez okres niezbędny do zawarcia umowy, a w przypadku niezaakceptowania oferty: przez okres jej ważności.

W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody marketingowej i zamówienia informacji handlowych, dane będą przetwarzane w celach marketingowych i handlowych, w tym przesyłania na wskazany e-mail newslettera i informacji handlowych na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 pkt. a RODO) przez okres subskrypcji; w dowolnym momencie można cofnąć zgodę bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Podanie danych jest wymogiem umownym i bez nich nie możemy świadczyć usług.

Przekazywanie danych osobowych podwykonawcom

Dane mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, a ich podanie jest wymogiem umownym.

Przysługujące prawa

Przysługujące prawa: dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii; do sprostowania danych; do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu lub opartego na prawnie uzasadnionym interesie administratora; do przenoszenia danych; do wniesienia skargi do organu nadzorczego.