Kiedy przedsiębiorca może wysłać ofertę mailem?

K

Wielu przedsiębiorców nie zdaje sobie sprawy z przepisów regulujących kwestie tzw. mailingu reklamowego, czyli przesyłania ofert lub zapytań ofertowych pocztą elektroniczną. 

Wysłanie przez przedsiębiorcę maila do potencjalnego kontrahenta (klienta) z przedstawieniem swojego produktu albo usługi oznacza przesłanie informacji handlowej, którą jest każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy.

Wiadomość taka musi być wyraźnie oznaczona i wskazywać (w sposób niebudzący wątpliwości), że jest to informacja handlowa oraz powinna zawierać szereg innych informacji wymaganych przez prawo.

Podstawowy wymogiem, aby móc wysłać maila z informacją handlową do potencjalnego klienta, jest uzyskanie jego zgody.

Wystarczającą zgodą będzie m.in. przesłanie przez potencjalnego kontrahenta adresu elektronicznego w celu przesłania mu informacji handlowej.

Co istotne, to na nadawcy informacji handlowej spoczywa ciężar udowodnienia uzyskania zgody od odbiorcy.

Zakazane jest przesyłanie niezamówionej informacji handlowej i takie działanie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji.

Podstawa prawna: ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. nr 144 poz. 1204 ze zm.), ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 1993 r. nr 47 poz. 211 ze zm.).

O STRONIE

mPrawnik to blog redagowany przez prawników MATULA KANCELARIA PRAWNA.

KONTAKT

MATULA KANCELARIA PRAWNA
ul. gen. Józefa Bema 5b/51
50-265 Wrocław
telefon: +48 609 683 456
e-mail: kancelaria@matulamatula.com
www.matulamatula.com