Europejskie dane kliniczne publicznie dostępne

E

Europejska Agencja ds. Leków (EMA) otwiera dostęp do danych klinicznych nowych leków stosowanych u ludzi; to pierwszy międzynarodowy organ regulacyjny, który zapewni tak szeroki dostęp do danych klinicznych.

EMA to organ UE z siedziba w Londynie, którego głównym zadaniem jest ochrona zdrowia ludzi i zwierząt poprzez ocenę produktów leczniczych oraz nadzór nad nimi.

Udostępniane mają być raporty kliniczne (zarówno te z dodatnim, jak i ujemnym wynikiem) będące podstawą procedury dopuszczenia do obrotu produktów leczniczych.

Dane mają być udostępniane za pośrednictwem strony: https://clinicaldata.ema.europa.eu

 

O STRONIE

mPrawnik to blog redagowany przez prawników MATULA KANCELARIA PRAWNA.

KONTAKT

MATULA KANCELARIA PRAWNA
ul. gen. Józefa Bema 5b/51
50-265 Wrocław
telefon: +48 609 683 456
e-mail: kancelaria@matulamatula.com
www.matulamatula.com