Prawo w biznesie

Wyzwania dla spółek: praca zdalna i działalność on-line

W

Pandemia koronawirusa zmusza wiele spółek do zdalnego zarządzania oraz do zmiany modelu funkcjonowania i na pewno wpłynie na biznes także w dłuższej perspektywie, dlatego warto mądrze uelastyczniać modele działań i procedury. W niniejszym artykule wskazujemy na kilka istotnych obszarów od strony prawnej. Zdalne zarządzanie spółką Obecna sytuacja wymusza przejście na zdalne zarządzanie spółką lub...

Posiedzenia zarządu i organów spółki przez tele lub wideokonferencję

P

W ramach rozwiązań prawnych tzw. tarczy antykryzysowej, do kodeksu spółek handlowych wprowadzono możliwość prowadzenia posiedzeń organów spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych oraz podejmowania uchwał z wykorzystaniem nowych technologii, w tym poprzez tele lub wideokonferencję, bez konieczności dodatkowych zapisów w umowie lub statucie. Zarząd i rada nadzorcza Posiedzenia...

Rekomendacje dotyczące ochrony danych osobowych podczas pracy zdalnej

R

W związku z pandemią koronawirusa i przechodzeniem na pracę zdalną Urząd Ochrony Danych Osobowych opublikował zalecenia dotyczące ochrony danych osobowych podczas telepracy. W dokumencie uwzględniono m.in. następujące rekomendacje: postępować zgodnie z przyjętą w organizacji i spółce procedurą; nie instalować zbędnych aplikacji i programów; aktualizować oprogramowanie; wydzielić przestrzeń do...

Kontrola przedsiębiorcy – także z użyciem dronów

K

Organy kontrolujące przedsiębiorców działają na podstawie i w granicach prawa, a prawa i obowiązki kontrolujących i kontrolowanych określa ustawa prawo przedsiębiorców. Zasada planowania kontroli Odpowiednio upoważniony organ administracji planuje i przeprowadza kontrole po uprzednim dokonaniu analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności gospodarczej. Analizy nie...

Administrowanie platformą online to udostępnianie publiczne

A

Administrowanie platformą internetową stanowi czynność udostępniania – orzekł Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE). Sprawa platformy „The Pirat Bay” (Pirat Bay), za pośrednictwem której użytkownicy mogą wymieniać się i udostępniać pliki ze swoich komputerów (w częściach tzw. torrents), trafiła na wokandę Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej poprzez niderlandzki...

Informatyzacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

I

9 stycznia 2017 roku weszło w życie rozporządzenie usprawniające proces zakładania i podejmowania czynności w spółce z o.o. Rozporządzenie precyzuje wymagania dotyczące założenia konta użytkownika w systemie teleinformatycznym, korzystania z niego, a także tryb i warunki uwierzytelniania czynności podejmowanych w systemie teleinformatycznym. Konto po uwierzytelnieniu umożliwia m.in. zawarcie...

O STRONIE

Piszemy o prawie nowych technologii, komunikacji elektronicznej, prawie telekomunikacyjnym, cyfrowym, IT, własności intelektualnej, ochronie danych osobowych i e-commerce.

KONTAKT

MATULA KANCELARIA PRAWNA
ul. gen. Józefa Bema 5b/51
50-265 Wrocław
telefon: +48 609 683 456
e-mail: kancelaria@matulamatula.com
www.matulamatula.com