Administrowanie platformą online to udostępnianie publiczne

A

Administrowanie platformą internetową stanowi czynność udostępniania – orzekł Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE).

Sprawa platformy „The Pirat Bay” (Pirat Bay), za pośrednictwem której użytkownicy mogą wymieniać się i udostępniać pliki ze swoich komputerów (w częściach tzw. torrents), trafiła na wokandę Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej poprzez niderlandzki sąd w sprawie z powództwa fundacji chroniącej zbiorowe interesy podmiotów praw autorskich domagającej się od dostawców dostępu do Internetu zablokowania nazw domen i adresów IP platformy Pirat Bay, gdyż utwory udostępniane są bez zezwolenia właścicieli praw autorskich.

TSUE orzekł, że udzielanie dostępu do platformy wymiany online i administrowanie nią należy uznać za czynność udostępniania w rozumieniu prawa unijnego (art. 3 ust. 1 dyrektywy 2001/29/WE), nawet jeśli utwory są umieszczane online tylko przez użytkowników.

Trybunał uznał za niewątpliwe, że utwory chronione prawem autorskim są udostępniane publicznie i podawane do wiadomości użytkowników Pirat Bay, w taki sposób, aby mogli oni mieć swobodny dostęp do tych utworów.

Ponadto sędziowie w wyroku podkreślili, że administratorzy pełnią kluczową rolę w procesie udostępniania utworów poprzez m.in. ich indeksacje oraz kategoryzacje.

Należy wspomnieć, że orzeczenie jest wiążące dla niderlandzkiego sądu oraz w zakresie interpretowanych przepisów obowiązuje na terenie całej Unii Europejskiej.

Źródło: komunikat prasowy TSUE nr 64/17; dyrektywa 2001/29/WE z dnia 22 maja 2001 r.

O STRONIE

mPrawnik to blog redagowany przez prawników MATULA KANCELARIA PRAWNA.

KONTAKT

MATULA KANCELARIA PRAWNA
ul. gen. Józefa Bema 5b/51
50-265 Wrocław
telefon: +48 609 683 456
e-mail: kancelaria@matulamatula.com
www.matulamatula.com